Historik etc.

Historik etc.

Den ideella föreningen QiHu Kultur i Huaröd kan ses som en fortsättning på och formalisering av några mycket uppskattade musikhappenings på den så kallade Isidors kulle, i Huaröd under åren 1999 – 2015. Arrangör var Mats Rondin, världskänd cellist som lämnade en skakad generation av musiker och publik när han avled mycket oväntat år 2014. Lusten till musikaktiviteter dröjde sig ändå kvar i Huaröd. Numer bedriver Mats Rondins syster Marit och svåger Pelle Sandklef, som också är professionella musiker, musikverksamhet i granngården till Mats Rondins tidigare bostad/studio.

Marit Bergman Sandklef har långvariga engagemang vid såväl Kungliga Operan som Folkoperan i Stockholm bakom sig. Utöver solist och orkesteruppdrag över hela landet har hon också varit medlem i Drottningholmsteatern Orkester i 40 år och för närvarande i Drottningholms Barockensemble.

Sommartid brukar paret Sandklefs hus i Huaröd omvandlas till repetitions- och kurslokal. Till exempel har Föreningen för Tidig Musik en stående vecka i juli, då kursdeltagare får spela på barockinstrument. En helg i augusti kommer en amatörorkester från Stockholm för att, inte minst, njuta av Marits kokkonster men också spela under ledning av flera professionella violinister. Några gånger har besöken avslutats med en konsert i antingen Huaröds kyrka eller, tidigare, i brodern Mats Rondins studio. Och verksamheten har trots sin hittills relativt ringa omfattning engagerat grannar i Huaröd och byarna i närheten. Både beträffande B & B och service som transporter, matlagning och som kursledare, t ex violinpedagog.

De ”ringar på vattnet” som bildats av Pelles och Marits musikevenemang har både blivit ett samtalsämne i bygden och skapat en efterfrågan från musiker i hela landet.

När det före sommaren 2018 stod klart att verksamheten inte klarar sig utan en egen cembalo tog Pelle och Marit Sandklef steget fullt ut och började förberedelserna för en finansiering av nödvändiga investeringar. Det har resulterat i bildandet av Ideella föreningen QiHu Kultur i Huaröd. Långt framme i horisonten hägrar målet med en egen ”konsertlada” i närheten av lamadjuret Isidors kulle, där Mats Rondin en dag satte Huaröd på kartan för musiker i världsklass.

Bildandet av föreningen gav skjuts åt projektet. I november 2018 beviljades föreningen ett bidrag från det EU-anknutna projektet LEADER – Lokalt Ledd Utveckling (men på franska) – för att undersöka förutsättningarna för att permanenta och utveckla verksamheten QiHu Kultur i Huaröd.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden används inom EU för att stötta lokala initiativ och skapa hållbar utveckling. Den skånska representationen sker genom verksamheten Skånes Ess i Kristianstad. Kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge ingår i aktivitetsområdet. För att en idé ska bli aktuell att undersökas vidare och rekommenderas för ett EU-bidrag ska den passa in i en lokal strategi. Hittills anser Skånes Ess att föreningen Kultur i Huaröd motsvarar förväntningarna på insatsområdet Konkurrenskraft.Den lokala förankringen, utvecklingen och korsbefruktningen var utgångspunkter för QiHu Kultur i Huaröd, innan Skånes Ess kom in i bilden. Redan finns ett nätverk av konstnärer, musiker, danspedagoger i den omedelbara närheten som längtar efter en gemensam lokal för kulturutövning i hembygden. För närvarande är det utöver Pelle och Marits hem, Huaröds kyrka och den lokala fotbollsklubbens Klubbhus som riggas om till repetitions- och konsertlokal när projektdeltagare kommer till Huaröd för att musicera. Inkvartering för natten sker hos grannar, framförallt i Huaröd och Everöd, som kan ordna B & B.

Huaröd 2021

För kontakt:
Pelle Sandklef, ordförande i Kultur i Huaröd